Київська міська Федерація спортивного туризму детальніше

Вимоги з техніки безпеки на гірські змагання КМФСТ 2019 року

Вимоги до одягу та спорядження учасників

При проходженні дистанції учасники повинні бути в захисних шоломах. Не допускаються велосипедні та хокейні шоломи. 

Одяг повинен закривати лікті та коліна. Захисні рукавиці повинні закривати кисті рук та бути без пошкоджень з обох сторін.

Система учасника повинна бути зблокована основною мотузкою або синтетичними стропами (сертифіковане, не саморобне), призначеними на відповідне навантаження.

Вимоги до командного спорядження

Усе саморобне спорядження використовувати забороняється.

Спорядження промислового виробництва, яке не має відміток про сертифікацію, повинне бути представлене заступнику головного судді з безпеки для визначення можливості його використання не пізніше ніж за 1 годину до старту команди. Якщо команда має сумніви стосовно дозволу на використання спорядження, вона повинна показати це спорядження на нараді головному судді чи заступнику головного судді з безпеки.

Статичні мотузки для організації перил повинні бути діаметром не менше 10 мм (9 мм, якщо призначена виробником для страховки) та без пошкоджень обплетення.  Страховка здійснюється основною мотузкою або сертифікованою меншого діаметру, що призначена виробником для страховки (після повідомлення ГСК про її використання).

Петлі, перила, точки самостраховки, вуси самостраховки, відтяжки, обладнання нош можуть бути організовані за допомогою основної мотузки та подвійної синтетичної стропи, розрахованої на відповідне навантаження.

Допускаються стандартні карабіни промислового виробництва з відповідним маркуванням або супроводжуючою документацією. Усі карабіни, що використовуються для наведення мотузок на дистанції, фактичного або можливого навантаження учасником, повинні мати муфту, що закручується, автоматичну або напівавтоматичну. Дозволяється використовувати в якості ППС карабіни без муфти, але тільки в тому випадку, якщо цей карабін має ступені свободи (відтяжка). Карабін без муфти дозволяється використовувати в самостраховці рюкзака.

При використанні на подвійній мотузці пристрою, що замінює схоплюючий вузол для самостраховки, ці мотузки повинні бути одного типу та діаметру: або одна і та сама мотузка, або дві мотузки однакового типу та діаметру.

Для кріплення поліспасту до перильної мотузки може використовуватись подвійний схоплюючий вузол або два схоплюючих, навантажених рівномірно, або технічний пристрій, що не має гострих зубців і призначений для відповідного виду навантаження.

Вимоги до організації самостраховки

Дозволяється використання вусів самостраховки, які зроблені з основної мотузки, петель та здвоєних строп і мають довжину не більше 1,5 м.

При використанні петлі типу Daisy Chain у якості вуса самостраховки заборонено створювати умови для ривку фактору 1 або більше.

При русі по суддівських перилах або при знаходженні учасників на станціях в висі, в небезпечних місцях умовами або на нараді представників може бути озвучена необхідність знаходження учасника на двох вусах самостраховки.

Підйом першого по вертикальних перилах має відбуватися з підстраховкою схоплюючим вузлом жумару, всі учасники при підйомі по вертикальних перилах мають забезпечити блокування жумару карабіном.

Вимоги до організацій пунктів страховки

Пункт, призначений для страховки на змаганнях, необхідно організовувати з мотузки, петлі, подвійної стропи, карабінами з муфтами. При цьому знаходження і навантаження більше ніж трьома учасниками даного пункту не дозволяється. Дані пункти страховки можуть бути зблокованою системою гаків, закладних елементів, шлямбурів (не менше двох), карабіном (заглушена муфта), опорою на охоплення – дерева, виступи скель, каменів і т.п.

При організації пункту страховки на гаках, льодобурах, закладних елементах або на будь-яких рознесених точках страховки станція має бути виконана з компенсацією руху та/або з обмежуючими вузлами (способом еквалет). При цьому між гілками петлі має бути гострий кут. Умовами змагань може бути передбачений підстраховуючий суддівський подвійний фал для станцій, організованих учасниками.

Пункт (точка), який(а) використовується для натягування переправ за допомогою поліспаста, необхідно організовувати подвійними мотузками, подвійними петлями та двома карабінами з муфтами.

Організація станцій на сніжних схилах

При організації пунктів страховки на снігу з використанням льодорубів рекомендується укладати їх в горизонтальному положенні. При цьому заривати на глибину не менше ніж 40 см. Петля або репшнур кріпиться за центр мас льодорубу. Задля недопущення прокручування льодорубу рекомендується робити декілька обертів петлі. Петля виводиться по виритій горизонтальній канаві на поверхню і закінчується карабіном. Для організації станції необхідно організувати два таких льодоруби з кутом петлі не більше 60 градусів.

Мал. 1

При неможливості організувати станцію на горизонтальних льодорубах можна організовувати страховку зі станції, зробленої на вертикально забитих льодорубах. У даному випадку  петлі кріпляться за відповідні отвори в головках льодорубів. При цьому слід мати на увазі, що дана станція зазвичай не витримує навантаження більше 2кН. Станція на горизонтальних льодорубах може витримувати навантаження до 4кН.

У обох випадках необхідно ущільнювати сніг під майданчики для льодорубів та після організації станції фіксувати її рюкзаком.

Організація спуску останнього з використанням льодорубного хреста

Останній учасник спускається по подвійних перилах зі станції, організованої наступним способом:

Мал. 2

Вимоги до організації страховки

При руху або знаходженні на небезпечних ділянках чи ділянках перешкоди страховка повинна бути безперервною та бути організованою за допомогою сертифікованих пристроїв.

Нижня страховка на скельних, льодових ділянках та крутих схилах повинна організовуватись страхуючим учасником через страхувальний пристрій, який знаходиться в його нижній обв’язці ІСС та проходити через поворотний карабін, розміщений на пункті страховки. При проходженні ділянки перешкоди першим учасником з нижньою страховкою проміжні пункти страховки повинні бути обладнані таким чином, щоб витримати зрив учасника. На пологих ділянках або на ділянках без перепаду висот нижня страховка для першого учасника може бути організована безпосередньо з пункту страховки.

Мал. 3

Верхня страховка може бути організована з пункту страховки або як нижня. При цьому при організації верхньої страховки зі станції необхідно забезпечувати достатнє тертя на страховочному пристрої відповідно до рекомендацій виробника.

Особливо вимогливою є ситуація, коли другий або нижній учасник має тільки верхню страховку і тому при цьому на схилах стрімкістю більше 60° забороняється використовувати страхувальні пристрої при страховці зі станції так, як показано на рисунку:

Мал. 4

При цьому рекомендується використання страхувальних пристроїв в режимі автоблокування або з додатковим перегином мотузки:

Мал. 5

Вузол УІАА дозволяється використовувати для страховки на схилах будь-якої крутизни. 

Кінці страхувальної мотузки мають бути закріплені в учаснику або в пункті страховки.

Вимоги до організації системи спуску потерпілого з супроводжуючим

Спуск потерпілого з супроводжуючим необхідно виконувати з використанням двох систем: транспортної системи та страховки. Вимоги до організації страховки наведені вище.

Вимоги до транспортної системи:

 1. Забороняється використання страхувальних пристроїв “напряму”, тобто мотузка має бути перегнута на кут не менше ніж 270 градусів. Для цього необхідно або використовувати додатковий перегин мотузки, як вказано вище (Мал. 5), або використовувати вузол УІАА, або вузол подвійний УІАА, або інший безпечний спосіб.
 2. Транспортна мотузка має бути підстрахована схоплюючим вузлом. При цьому рекомендується даний схоплюючий робити з репшнура, закріпленого до опори за допомогою вузла Мунтера-мула (Мал. 10). Це необхідно для того, щоб мати можливість зняти навантаження з заблокованого схоплюючого вузла (вузла Прусика). Загальний вигляд транспортної системи з використанням вузла УІАА наведений на малюнку:

Мал. 6

Транспортна система з дорощуванням мотузок

Нижче наведено рекомендований порядок дій, який використовується при необхідності спуску потерпілого на довжину більше однієї мотузки. У якості спускового пристрою необхідно використовувати вузол УІАА або метод з перегином (Мал. 5), або інший безпечний спосіб, який забезпечує перегин мотузки не менше ніж на 270 градусів.

Мотузки завчасно зв’язуються, на страхувальній станції організовуються дві незалежні точки кріплення, в які кріпляться спускові пристрої. В перший пристрій заправляється мотузка від потерпілого, а в другий - мотузка вище вузла. Перший гальмівний пристрій підстраховується схоплюючим вузлом, а другий блокується.

Спуск до вузла відбувається звичайним способом.

При наближенні вузла до гальмівного пристрою навантаження передається на схоплюючий вузол, мотузка вивільняється з першого гальмівного пристрою. Далі розблоковується вузол Мунтера-мула (якщо він є), який кріпить схоплюючий вузол до станції і навантаження плавно передається на другий гальмівний пристрій. Підстраховуючий схоплюючий вузол переноситься вище вузла на мотузці.

Після цього перший комплект знімається з мотузки, другий спусковий пристрій розблоковується, і спуск продовжується з допомогою другого комплекту. Також даний спосіб застосовується при спуску на перебитій мотузці, пошкодження якої ізольовані за допомогою вузла.
Ілюстрація даного способу наведена нижче:

Мал. 7

Рекомендації до організації підйомних поліспастних систем

Для підйому потерпілих рекомендується використовувати поліспастні системи. У якості фіксуючого пристрою нижче наведено використання страховочного пристрою в режимі автоблокування. Даний спосіб фіксації може бути замінений на інший.

Нижче наведені варіанти організації поліспастних систем 3:1, 5:1 та 7:1.

Мал. 8

Будьте обережними! Використання додаткового карабіну нівелює виграш від даного поліспасту.

Дану базову систему поліспасту 3:1 можна швидко і з мінімум спорядження перейти до систем з теоретичним виграшем 5:1 та 7:1.

Мал. 9

Організація м’яких нош для транспортування потерпілого

Даний вид нош в’яжеться у випадках, коли характер травми потерпілого не дозволяє його транспортувати в рюкзаку, бухті або коконі та при неможливості організувати жорсткі ноші (можуть бути їхньою альтернативною при, наприклад, підозрі на перелом хребта). 

Навчальне відео: https://youtu.be/TyebHNg_oYg?t=72

Мінімальні вимоги до організації:

 1. Кільцева основа.
 2. Нижня частина зав’язана за Кропфом, відстань до 20 см.
 3. Елементи жорсткості між наповненням (гілки, трек-палиці, льодоруби)
 4. Каремат(и).
 5. Спальний мішок.
 6. Підкладка під голову.
 7. Ізофолія або захист від дощу.
 8. Верхня частина зав’язана за Кропфом або як кокон. Дозволяється в’язати верхню частину з допоміжної мотузки.
 9. Ноші мають точно відповідати зросту потерпілого.

Система підвішування для підйому або спуску має включати в себе 2 вуси, закріплені біля плечей, 2 вуси, закріплені біля тазу, та 1 вус, закріплений біля ніг потерпілого. Всі вуси мають бути зведені в одну точку над центром тяжіння потерпілого (приблизно над “сонячним сплетінням”) та рівномірно навантажуватись, забезпечуючи горизонтальне положення потерпілого.

Додаткові вузли

Вузол Мунтера-мула - комбінація УІАА, рифового та контрольного вузлів.

Використовується для фіксації мотузки з можливістю подальшого розв’язування.

Мал. 10

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-рух по переправах, натягнутих поліспастом з використанням затискачів з гострими зубцями;

-використання блоків, роликів, тандемів і т.п. для руху учасників, вантажу та потерпілих по крутопохилій переправі вниз.

Президія гірської комісії КМФСТ

 

Додаток 1

Можливі методи використання популярних технічних пристроїв

Пристрій

Кріплення поліспасту

Блокування поліспасту

Самостраховка на підйомі

Самостраховка при спуску

Засіб для підйому

Засіб для спуску

Фіксуючий при підйомі потерпілого

Фіксуючий при спуску потерпілого

Страховка

"Жумар"

 

 

 

   

BASIC

 

 

 

   

SHUNT

 

 

 

   

ASAP

   

     

GRIGRI

 

   

I’D

 

 

MICROCENDER(MACRO)

 

 

   

RESCUCENDER

 

 

   

DOUBLE MICROCENDER

●**

 

●**

 

●**

 

●**

   

MICRO TRAXION

 

 

 

   

MINI TRAXION

 

 

 

   

PRO TRAXION

 

 

 

   

CROLL

       

       

PANTIN

       

       

TIBLOC

       

       

REVERSO

 

●*

     

●*

 

REVERSINO

 

●*

     

●*

 

VERSO, "стакан" і т.п.

         

   

STOP

     

 

 

SIMPLE

         

   

"Cinch"

     

 

"Вісімка", "шайба" і т.п.

         

   

RACK, "решітка" і т.п.

         

     

"Крапля"

       

       

Вузол "Гарда"

 

       

   

"Схоплюючий"

   

 

 

Гальмівний пристрій (вісімка, шайба і т.п.);

засіб для спуску по мотузці;

спуск потерпілого із супроводжуючим;

страховка

Використання пристрою із діаметром отвору для мотузки:

до 12 см - на одинарній або подвійній мотузці;

більше 12 см - лише на подвійній мотузці

* - при кріпленні на опорі і використанні згідно рекомендації виробника.

** - тільки для подвійної мотузки.