Київська міська Федерація спортивного туризму детальніше

ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ РЕГЛАМЕНТ КмФст на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією КмФСТ
Президент
___________І.М.Рудєв

ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ РЕГЛАМЕНТ КмФСТ на 2021 рік

1. Фінансова діяльність Федерації здійснюється у відповідності до чинного законодавства України та цього регламенту. 

2. Фінансові ресурси федерації можуть утворюватись з таких джерел: 

2.1. Надходження за рахунок внесків (далі - внески): 

2.1.1. індивідуальні річні членські внески (далі - річні внески); 
2.1.2. індивідуальні заявочні внески, одержані за участь спортсмена у заходах КмФСТ (далі - заявочні внески). 

2.2. Добровільні спонсорські внески фізичних та юридичних осіб (далі - спонсорські внески). 

2.3. Цільові кошти, які надходять на проведення конкретного заходу або заходів (далі - цільові). 

2.4. Інші джерела, що не суперечать чинному законодавству. 

3. Кошти федерації направляються на забезпечення діяльності КмФСТ  згідно з рішеннями конференції, президії та календарним планом заходів, що проводить Федерація. 

4. Усі надходження перераховуються на розрахунковий рахунок федерації :

Картка  Приват банка -  4731 1856 1832 5127
Реєстратор Федерації – Дмитрієвська Ольга Дмитрівна
У виняткових випадках можлива сплата внесків готівкою. 

5. Внески: 

5.1. Річні внески: 

5.1.1. Молодь, спортсмени та громадський актив: 
Вік – від 14  до 17 років ( 2004 -2007 р.н.) - Внесок - 50 грн. на рік . 
Вік – 50 років та більше (1971 р.н. та старші) - Внесок  50 грн. на рік. 
Вік - старші 18 років (2003 р. н. та старші)
Внесок до 1.04.2020 р. – 100 грн. на рік.
Внесок після 1.04.2020 р. – 200 грн. на рік.

5.2. Заявочні внески на змаганнях, які проводить  КмФСТ. 
Як правило, спортсмени, що зареєстровані в КмФСТ  та оплатили річний внесок, сплачують зменшений пільговий внесок.

5.2.9. Право на пільги щодо внесків можуть мати тільки дійсні (на момент сплати заявочного внеску) члени Федерації.

5.4. Компенсаційні внески: 

5.4.1. Учасники, які не витримали термін надання заявки на  змагання, що проводить КмФСТ , додатково сплачують компенсаційний внесок , що дорівнює повному заявочному внеску . 

5.5. Перед початком кожних змагань КмФСТ  має надати організатору списковий склад своїх членів на поточний момент. 

5.6. В разі значної зміни цін (інфляції) Президія федерації може встановити інші розміри внесків. 

6. Витрати коштів федерації. 

6.1. Кошти, які надійшли до федерації від усіх видів внесків членів федерації (річні, заявочні, інші), витрачаються згідно з рішенням Президії Федерації. 

6.2. Цільові кошти та майно, які надійшли до федерації для проведення конкретних заходів, використовуються для проведення цих заходів. Доцільність проведення заходів погоджується з Президією федерації. 

6.3. Спонсорські внески та майно, які надійшли до федерації без конкретної вказівки по їх використанню, витрачаються згідно пропозиції особи, яка ці кошти залучила. Доцільність використання коштів на запропоновані цією особою заходи погоджується з Президією федерації. 

6.4. Кошти та майно, які надійшли до федерації з інших джерел, використовуються згідно з рішенням Президії федерації. 

6.5. Процедура планування використання коштів федерації. 

6.5.1. Витрати федерації розподіляються на умовно постійні (поточні), разові витрати та непередбачені термінові витрати. 

6.5.2. Поточні витрати - це витрати, які здійснюються постійно протягом визначеного календарного періоду та направлені на організацію роботи Федерації. Поточні витрати проводяться в обсягах, затверджених Президією на визначений строк. 

6.5.3. Разові витрати - це витрати на проведення разових планових заходів Федерації . Разові витрати проводяться згідно кошторисів (бюджетів), затверджених Президією. 

6.5.4. Непередбачені термінові витрати - це витрати на заходи, яких немає серед планових заходів Федерації або витрати, не враховані при проведенні планових заходів Федерації. Ці витрати можуть проводитись по рішенню президента федерації, якщо не перевищують обсягів, встановлених Президією КмФСТ. Питання про доцільність витрат та фінансовий звіт мають бути затверджені на черговому засіданні Президії. 

6.5.5. Витрати федерації встановлюються Президією на визначений календарний період, наприклад, на квартал, в залежності від стану доходів федерації. Основою для формування витрат є офіційна довідка про кошти, що є на рахунках федерації, прогноз по надходженням та перелік заходів, що фінансуватимуться. Проект витрат з відповідними документами (ліміт, кошторис, тощо) розробляє особа, яка проводить витрати. 

6.6. Звіт про використання усіх коштів, які надійшли на рахунки Федерації, розглядає та затверджує Президія. Звіт готує Ревизор. 

6.7. Президія може делегувати президенту право на планування витрат та прийом звітів по використанню будь-яких видів коштів. 

7. Питання про стан фінансів Федерації  Президія розглядає не менше одного разу за квартал. На запит будь-якого члена Президії питання про стан коштів Федерації має бути винесене на чергове засідання Президії. Запит має бути поставлений не пізніше ніж за тиждень до засідання Президії.