Київська міська Федерація спортивного туризму детальніше

Відкритий лист Київської міської Федерації спортивного туризму до Федерації спортивного туризму України

 Лист ФСТУ від КМФСТ.

   Спортивний туризм як вид спорту повільно вмирає. В останні роки катастрофічно зменшилася кількість походів вищого рівня, це стосується всіх основних видів спортивного туризму. Однією з причин є російська агресія. Багато традиційно популярних районів, в які можна було відносно недорого дістатися, стали недоступні з 2014 року. Нові райони освоюються досить повільно. Іншою причиною, що заважає розвитку маршрутного туризму є нечіткість регламентуючих документів і складна система звітності. До сих пір діють методики категорування пішохідних, гірських, вітрильних, водних, вітрильних маршрутів, які розроблені ще в СРСР. В той же час змінилися регіони здійснення маршрутів, техніка пересування, що впливає на складність маршрутів, а значить і їхню категорійність, зменшився термін відпусток у працюючих спортсменів, що не дає можливості здійснювати багатоденні маршрути, передбачені маршрутами високих категорій складності -  саме ці фактори вимагають швидкої зміни методик категорування майже з усіх видів спортивного туризму.

   Падає масовість на змаганнях вищого рівня. Основна проблема - це зайві бюрократичні процедури, без яких спортсмени не будуть допущені до змагань. Багато з цих проблем можуть бути вирішені завдяки сучасним технологіям та інтернету. Але, на сьогоднішній день, недосконалість діючих документів, які застаріли і потребують термінової адаптації до сучасних реалій, не дозволяють впроваджувати новітні технології. Зрозуміло, що це залежить не тільки від ФСТУ, а й керівних органів держави, та ФСТУ, як носій ідей повинна першою виступати за зміну керуючих документів. Документи повинні відслідковувати вимоги спортивної спільноти, а не спільнота іде за вимогами документів. 

   Однією з головних проблем є бездіяльність, не бажання розвивати, а іноді і просто гальмування процесу розвитку спортивного туризму, функціональних рівнів діяльності Федерації, а саме віце-президентів, видових і міжвидових комісій, президентів регіональних Федерацій. 

   КМФСТ виходить до спільноти ФСТУ з пропозицією прийняття термінових заходів на Президіумі Федерації 30 листопада 2019 року. А саме, внести зміни в структуру ФСТУ, Статут, Правила, Регламент дистанцій, Регламент маршрутів, Положення про МКК та інші документи. Створити робочі комісії по всім важливим питанням. 

   Основні моменти:

 1.     Найголовніше - це основний принцип демократії - змінюваність влади. Всі, навіть самі найкращі діячі Федерації, які були віце-президентами чи головами комісій два терміни по 4 роки, поспіль, повинні звільнити посади.

   Неможливість поєднувати посади в керівних органах Федерації.

   Федерація повинна еволюціонувати,  нові особистості повинні впроваджувати нові сучасні ідеї. Пріоритетом федерації повинно стати збільшення кількості її членів у всіх регіонах, спортсменів та команд вищого рівня, вихід спортивного туризму на міжнародний рівень.

 1. Ввести критерії визначення ефективності функціонування осередків Федерації в регіонах.

   Мінімальна кількість членів Федерації, які сплатили внесок – 30 чоловік. Мінімум одна участь в Чемпіонаті України з видів туризму та Чемпіонаті України з туристських спортивних походів.

   При невиконанні позбавляти права голосу на Президіумах, Виконкомах, з`їзді Федерації. 

 1. Заборонити делегування голосів на всіх рівнях виборів (з'їзд, вибори комісій та інше).

   Тільки особиста присутність обраних територіальними осередками представників. Підтвердженням права голосу є членство в Федерації регіону, що підтверджується сплатою внесків, та внесенням до реєстру членів федерації на сайті ФСТУ. При невиконанні не враховувати голос при підрахунку.

 1. Запровадити систему прозорого голосування на основі сучасних технологій і програм на рівні Виконкому та Президії з оприлюдненням поіменних результатів голосування за основоположні рішення Федерації.
 2. Змінити структуру Виконкому Федерації відповідно до сучасних критеріїв в системах управління:

   Повинні з'явитися віце президенти за наступними напрямками:

 • Операційний віце-президент – контроль виконання запланованих проектів, рішень Виконкому та Президій. Своєчасно реагувати при невиконанні, контроль та залучення ресурсів.

  Віце-президент з розвитку – це зміна Правил, Регламентів дистанцій, Регламентів маршрутів, Положень та всіх нормативних документів Федерації. Розробка нових перспективних проектів (маркування маршрутів, нові види змагань і т.п.). А також, взаємодія та контроль територіальних осередків.

   Маркетинг віце-президент (або голова медіа комісії) - всі медіа, сайт, спроби продавати сервіси Федерації – ліцензування маршрутів, навчання, страховки. 

   Звісно, що це не ідеальний варіант структури апарату віце-президентів, але якщо не почати цей процес як зверху так і знизу (територіальних осередках),  нічого не зміниться.

 1. Зміни в роботі комісій:
 • Кадрова комісія - основний акцент змінити на навчання і розвиток регіональних шкіл. Введення стандартів школи трьох рівнів з блоковим навчанням. Запуск однієї всеукраїнської та максимуму регіональних шкіл. Проведення Всеукраїнських семінарів. 
 • Переформатувати роботу комісії з дитячо-юнацького туризму – в роботу комісії молодіжного туризму. Потрібно змістити увагу саме на роботу поза центрового розвитку, на розвиток роботи з дітьми , які не входять до ланки Центрів.
 • Створення комісії студентського туризму - основним напрямком діяльності якої стане студентське середовище. Одним із напрямків яких буде створення спортивних туристських клубів, секцій, гуртків. Оскільки Уставом ГО не передбачене гармонійне включення клубів до складу ФСТУ, знайти юридичні можливості, можливо внести на рівні Держави зміни в положення про ГО, з метою щоб клуби, секції, гуртки могли органічно входити до складу ФСТУ.
 • Переформатування комісію комбінованого туризму в комісію мультиспортивного туризму. Створення технічного регламенту, який би врахував напрацювання мультиспортивних гонок.
 1. ЦМКК:
 • Видові підкомісії ЦМКК більше не збирати. Обрати голову ЦМКК, а також голів видів спортивного туризму, які увійдуть до складу комісій з видів спортивного туризму ФСТУ і будуть повністю відповідати за випуск на маршрути (походів). Керівники груп при випуску будуть звертатись до голови виду від ЦМКК, голова самостійно буде обирати кваліфікованих експертів для випуску на маршрут походу. 
 • Змінити схему випуску походів. Весь процес перевести в інтернет. Схема випуску розроблена КМФСТ і готова до роботи. Необхідно внести відповідні зміни в Положення  про МКК. (Експериментально на рік схема вже запущена  в Києві і Харкові. Через рік очікуємо електронного випуску на рівні України). На даний момент на рівні України дистанційний випуск на маршрути експериментально (офіційно не підтримано) працює протягом останніх 5-ти років. 
 • Звітність також перевести в електронну форму, так само як  процес випуску.  Такі зміни полегшать життя як для керівників груп, так і для МКК, позбавив всіх зайвих засідань, зборів підписів та печаток, накопичення друкованих маршрутних книжок та звітів про походи.  Існує досвід ЦМКК, який починаючи з 2016 року відмовився і працює дистанційно по суддівству звітів саме методами цифрових технологій.
 • Створити у вигляді гугл-таблиці базу досвіду спортсменів за кожним видом туризму. Вносити в неї дані про всі зараховані походи спортсменів. Надати відкритий доступ для загального користування всій  Україні. Відповідальними за підтримку роботи та редагування назначити голів видових комісій. Дана реформа дозволить прозоро відстежувати досвід всіх спортсменів України, що в свою чергу забезпечить зручність роботи всіх територіальних видових комісій і осередків МКК. 
 • Для розвитку маршрутного туризму спростити вимоги для випуску початкових груп всіх видів спортивного туризму. Наприклад, вимоги до випуску пішохідних походів поєднувати аналогічно вимогам гірського туризму. А саме, дорослим спортсменам дозволити одразу приймати участь в походах третьої категорії складності, оскільки саме з цієї категорії складності починаються перешкоди 1А. Це буде сприяти прискоренню набору досвіду, що в свою чергу буде сприяти збільшенню масовості. Для цього необхідно внести відповідні зміни та доповнення в регламент маршрутів. Після зміни формату роботи і складу ЦМКК необхідно прийняти новий регламент маршрутів, який вже на узгодженні. 
 1. Змагання:
 • Для участі в змаганнях відмінити норму проходження медичної комісії в спортивному диспансері для дорослих спортсменів. Натомість, медицинську комісію замінити розпискою спортсмена, в якій він повідомляє, що самостійно несе відповідальність за своє життя та здоров’я. Такі нововведення суттєво полегшить життя спортсменів, їм не доведеться в робочий час відвідувати диспансери та оплачувати проходження мед. комісії, тобто, буде зекономлено робочий час та кошти. Це питання дуже актуальне на сьогоднішній день і, в подальшому, вирішення його приведе до збільшення учасників змагань. Для цього необхідно внести зміни в Правила та Регламенти дистанцій (питання вирішується на рівні Міністерства, місяць тому туди було відправлено лист від ФСТУ, чекаємо результатів після нового року). Тому вважаємо за необхідне поставити це питання на контроль керуючим органам ФСТУ – треба під тиском спортивної спільноти змінювати державні регламентуючі документи.
 • Для участі в змаганнях відмінити норму подачі паперової іменної заявки. Реєстрацію учасників проводити онлайн на відповідних ресурсах. Іменні заявки надсилати на електронну адресу головному секретарю змагань. Така форма полегшить життя спортсменам та організаторам змагань. Спортсменам не доведеться збирати підписи та печатки на іменних паперових заявках. Організатори будуть подавати звіти в електронному вигляді. Оскільки це питання знов-таки залежить від регламентуючих документів Міністерства і це питання вже підняте ФСТУ перед МінМСУ, вважаємо за необхідне поставити це питання на контроль керуючим органам ФСТУ – треба під тиском спортивної спільноти змінювати державні регламентуючі документи.
 • Внести зміни у всі регламенти змагань з приводу участі іноземних команд. Така норма дозволить запрошувати на змагання України команди Білорусії, Молдови, Прибалтики, це буде сприяти розвитку спортивного туризму на міжнародному рівні. Наприклад, для цього пішохідна комісія переклала на російську мову Технічний регламент пішохідного туризму. Ввести в практику проводити на рівні відкритих чемпіонатів України міжнародні змагання. Внести ці змагання до Календарного плану МФСТ. В подальшому перекласти всі технічні регламенти англійською мовою. 
 • Створити в гугл-таблиці базу досвіду спортсменів з кожного виду туризму. Вносити в неї дані про всі змагання на рівні України. Ця інформація має бути у вільному доступі для всіх українців. Відповідальними за внесення змін назначити голів видових комісій. Така форма дозволить прозоро відстежувати досвід всіх спортсменів України, що в свою чергу, забезпечить зручність роботи всіх мандатних комісій та секретарів змагань. 
 1. Створити та затвердити план масових заходів Федерації по популяризації спортивного туризму серед всіх прошарків населення.

 

 1. Реєстр:
 • Обнулити весь реєстр з 2020 року (щоб побачити реальну картину кількісного складу членів Федерації). 
 • Створити робочу групу з представників (так званих реєстраторів регіонів) для оптимізації роботи з реєстром та проведення Всеукраїнського семінару реєстраторів.
 • Автоматизувати процес членських внесків з урахуванням внесків в регіональні центри (все повинно бути в електронному вигляді з посиланням на регіони).
 • Створити умови для залучення спортсменів до лав ФСТУ(як на змаганнях (територіального, Всеукраїнського рівня), так і при випуску груп на спортивні маршрути).   

 

   Сподіваємось, що серед спортивних туристів України ми знайдемо розуміння та підтримку в бажанні, щоб Наш спортивний туризм не помер….

   Відкриті до будь-якої продуктивної співпраці...

Президент КМФСТ  - Рудєв Ігор

Віце-президент КМФСТ – Бєлим Максим

Голова комісії гірського туризму КМФСТ – Грабець Богдан

Голова комісії водного туризму КМФСТ – Панчук Олена

Голова комісії велосипедного туризму КМФСТ– Сиротенко Наталія

Голова комісії пішохідного туризму КМФСТ – Ігнатенко Сергій

Секретар КМФСТ – Ковалишина Юлія 

 та 200 членів ФСТУ(КМФСТ)